Kabelbrott

robotgräsklippare


Den valigaste tidpunkten när kabelbrott upptäcks är på våren efter att tjälen har gått ur marken. Vanlig orsak kablebrott är marksättningar som sliter av kabeln. Sen har vi den mänskliga faktorn som kan ställa till det då vi ofta under våren utför projekt i sin trädgård och det medför att man kanske gräver, eller stoppar ned spaden på fel ställe så man råkar ha av begränsningskabeln.

Sommartid är det inte ovanligt att åsknedslag orsakar brott på slingkabeln. Då kan vi snabbt konstatera efter felsökning av slingsignal att hela installationen av robotgräsklipparens begränsningskabel måste dras om. Försäkringsbolagen brukar i normala fall täcka den typen av skador.


Verktyg som skadar kabeln

 • Maskrosplockare
 • Spade
 • Grävmaskin
 • Stubbfräsning
 • Trädgårdsverktyg, exempelvis lövräfsa

Naturfenomen som skadar kabeln

 • Gnagare, exempelvis sork eller hundar som gräver
 • Rötter från träd och buskar, stenar som skaver av kabeln
 • Signalkabelns isolering av vittrat sönder av solljus
 • Marksättningar efter en vinter
 • Åsknedslag

Nedan har du en checklista som du bör gå igenom innan du kontaktar oss för felsökningen.

På så sätt slipper nu onödiga extra avgifter på lättlösta problem som du kan lösa själv. 

Din checklista:

Felsökning signalkabel


Har du ström till laddstationen?

 • För att robotgräsklipparen ska fungera behöver den en signal från laddstationen. Av den anledningen måste laddstationen vara strömsatt (tex en lysdiod på laddstationen ska lysa, olika typer av utförande på olika märken, kolla i din istruktionsbok vad som gäller för din station)


Är robotgräsklipparen aktiv?

 • Kan du ha av misstag avaktiverat körschemat?


Är robotgräsklipparen påslagen, dvs ON?


Har kabeln avsiktligen blivit avkapad? Här nedan listar vi vanliga orsaker till varför signalkabeln har blivit avkapad

  • Ogräsplockning, någon drar av kabeln vid ogräsplockning
  • Trädgårdsarbeten, spade eller något liknande har kapat av kabeln
  • Förändringar av fasad, i samband med husbyggen så har signalkabeln blivit avkapad
  • Skadedjur har gnagt av kabeln
  • Stenar och rötter har skadat kabeln i samband med marksättningar eller att rötter som har skaft av begränsningskabeln
  • Efter ett åsknedslag som har bränt av kabeln
  • Kabeln har legat fastspikad ovanpå marken och i samband med lövräfsning så har kabeln blivit avkapad
  • Kabeln har legat vid markytan och solen har gjort isoleringen skör och den har vittrats sönder, det blir små sprickor i kabeln när den torkar av UV-belysning. En bra kabel som är nedfräst minskar risken för detta.

Kabelbrott priser


STARTAVGIFT


I startavgiften ingår

- Framkörning (max 30 km från butiken).

- Konsultation & rådgivning

- 1 Timmes felsökning från ankomst (kräver kabelbrottet ytterligare söktid/arbetstid debiteras 950kr/timme.


Eventurella tullavgifter eller färgekostnader tillkommer.


3 490 :-


Kostnader för material och kabeldraging kan tillkomma. 

Kabeldragning standardkabel 14kr/meter

Uppgradering till premiumkabel 6-20kr beroende på vilken kabel som väljs.

Skarvar 18kr/st